Axel (3)

Oregistrerad
1918 – Lödöse Varvs AB, Lödöse (Stål)
Mått okända
Maskin: Varvets ångmaskin på 120 Ihk

Byggd som GLAN för Rederi AB Transatlantic, Göteborg och kostade ny 130.000:-. Såld 1937 till Göteborgs Bogsering- och Bärgnings AB, Göteborg som kallade henne AXEL (3) och överlät 1964 till Bogserings AB Stormking, Göteborg där hon blev STORM. Såld 1969 till AB Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg som skrotade.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan