Axelsvik

Oregistrerad
Byggd 1892 vid okänt varv i Sandefjord (Stål)
19,50 x 4,35 x 2,19 m – 52,06 / 17,38 (MB 1899)
Maskineri: Okänd ångmaskin på 30 NHk.

Byggdes för okända danska beställare som LYDIA. Köptes 1898 av Axel Andersson och Trävaru AB Axelsvik i Axelsvik och namnet blev även det AXELSVIK. Okänd öde, möjligen sjunken vid Karlsborgs sågverk.
Text: Bengt Westin


Axelsvik
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan