Axmar (1)

Oregistrerad
Byggd 1864 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB (Motala MV), Göteborg (Järn)
19,95 x 3,45 x 2,00 m – 31,34 / (SV 1915)
Maskin: Motala MV 2cy comp.ångmaskin (9 ¾” – 13 ¼” x 12”) på 60 Ihk

Byggdes för Philipstads Navigationsbolag, Filipstad men blev aldrig levererad dit. Behölls av varvet som påföljande år avyttrade båten till AB Axmars Jernverk, Axmar som döpte den till CARL. Namnet ändrades så småningom till AXMAR, men om det var före eller efter köpet till Bergvik & Ala AB 1893 är okänt. Såldes till Sydamerika 1908. Okänt öde.
Text: Bengt Westin

Axmar
Foto ur Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Bergvik & Ala
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan