BB Worker

LNSA - IMO 9360051
Byggd 2007 på Moen Slip AS, Kolveried, Norge (n.b. 62)
37,00 x 14,00 x 7,40 m. 781/234 ton
Två Wärtsilä Vasa 6R32 dieselmotorer på 2 250 kW vardera.
Levererad till Buksér og Berging AS, Stavanger.

BB Worker
Foto: Morten Christiansen via Lars Gustafson


BB Worker i Brevik 3/5 2007
Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

BB WORKER vid Vats i Rogaland - 25/6 2007
Foto: Hans-Alexander Nesse (från Haabull)

Foto: Hans-Alexander Nesse (från Haabull)


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan