Backe.


JVDS/SHDI - 5674 (12/4 1915)
Byggd 1910 vid Akers Mek. Verkstad A/S, Kristiania NB 300 (stål)
31,16 x 5,58 x 3,35 m - 135,34 / 50,12 (MB 1915)
31,15 x 5,58 x 3,38 m - 145,81 / 40,82 (SS 1947)
Maskineri: Varvets Trippleångmaskin (11"-18"-29" x 24") på 360 ind. hkr/300 eff. hkr (NB 593) Okänd motor på 600 Ehk (1966).
Levererades den 15 sept 1910 som valfångstfartyget NEB för A/S Nor /Chr. Christensen/, Sandefjord och kostade 87.000 Nkr. Nor uppgick den 5 okt 1912 i A/S Ørnen /S. Christensen/, och båtens värde var då 60 000 Nkr. Såldes den 9 sept 1913 till Hvalfangstselskabet Quilimane, Larvik men var lite för klen för valfångst och såldes därför den 24 mars 1915 för 94.000 kr till Kramfors Rederi AB, Kramfors som lät bygga om båten till bogserbåt på Jerfeds Mek Verkstad. Harpunkanonen finns ännu till påseende vid hembygdsgården i Kramfors. Sjönk den 30/5 1915 under kolning i Bråviken. I Kramfors fick båten namnet BACKE, överflyttades den 9 feb 1916 till Rederi AB Wilhelmina (bolagsombildning) som 1952 fusionerades till moderbolaget Kramfors AB som 1954 fusionerades till SCA. Var under andra världskriget inkallad till Gotlands Kustartilleriförsvar från den 5 sept 1939 till den 22 juni 1945 som hjälpvedettbåten HVB 643. Beväpnades med en 57 mm kanon M/89 B. Sedan ångpannan inte klarat besiktning lades fartyget upp 1962, och den 20 dec 1963 köpte Sven Ulrik Lindberg, Stockholm båten för 10 000 kr. 1964 ändrades namnet till TRYGG och hon hyrdes ut en sommar till Lars Ove Söderberg, Kramfors. I ett medd. den 10/9 1966 uppgavs hon vara motoriserad med en 600 hkr motor och omdöpt till BACKE igen ..då ideliga förväxlingar med andra fartyg uppstått. Enl. ett nytt medd. den 25 sept 1971 sa Lindberg: Upplagd genom att ångmaskinen? är urtagen. Skall ersättas av motor när det finns pengar. Delar av överbyggnaden revs bort 1980. Ändrades succesivt till pråm genom att maskineri m.m. avlägsnades. Låg upplagd vid Norr Mälarstrand till 1989 då hon flyttades till Söder Mälarstrand. Ägare var då sedan 1985 Björn Karlsson som betalat 20 000 kr. Karlsson sålde vidare 1987 till Anders Ekström, Stockholm för samma pris. 1999 blev Robin Hansen och Ludvig Metz, Stockholm ägare till båten och de sålde 2001 till Nils Anders Enström, Stockholm och flyttades till en ny kaj. Låg för renovering på Norrköpings varv sommaren 2003. Har möjligen också ägts av Ronny Blomgrens Snickeri, Stockholm. Såldes i juli 2005 till Robin Hansen, Stockholm.
Text: Bengt Westin


Backe
Foto: Okänd (ur Bengt Westins saml)

Backe
Foto: Oskar Wallin via Bengt Westin.

Backe
Foto: Anders Sundvall via Bengt Westin.

Backe vid Rågholmen 1948
Backe
Foto via Roland Stoltz.

Backe
Foto: Rudolf Södergren via Bengt Westin.

Backe
Foto: Jan Adin via Bengt Westin.

Backe
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin.

BACKE - 23 juli 1967
Backe
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin.

Backe
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin.

Munsö bogserar Backe på Riddarfjärden 1/3 1969
Backe hade legat som ångcentral vid Finnboda varv under reparationen av M/T Archer
Backe
Foto: Christer Samuelsson.

Backe
Foto: Christer Samuelsson.

Backe
Foto: Christer Samuelsson.

BACKE vid Norr Mälarstrand 8/6 1969
Backe
Foto: Christer Samuelsson

Backe
Foto: Christer Samuelsson

Backe
Foto: Christer Samuelsson

Backe
Foto: Bengt Westin.

Backe
Foto: Bengt Westin.

Backe
Foto: Bengt Westin.

Backe på Karlsro varv i Norrköping 5/4 2003
Backe
Foto: Christer Samuelsson

Backe på Karlsro varv
Backe
Foto: Christer Samuelsson

Vid Söder Mälarstrand
Backe
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin.

Backe vid Söder Mälarstrand 3/7 2006.
Backe
Foto: Lars Johnson.

Backe
Foto: Lars Johnson.

Backe
Foto: Lars Johnson.

BACKE vid Söder Mälarstrand - 30 oktober 2011.
Backe
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan