Balder.


SLDO – 8213
Byggd 1925 vid Jarlsø Vaerft A/S, Tönsberg NB 16 (Stål)
34,67 x 6,95 x 3,94 m - 233 / 0 (SS 1962)
Maskin: Fredrikstads MV tripleångmaskin på 493 Ehk/580 Ihk (12½-22-37½x24 tum).
Byggdes som valfångstfartyg för Hvalfangeriselskabet Hector, Tönsberg som PORT STANLEY. Övertogs ca 1935 av Norske Hvalprodukter A/S, Oslo som sålde den 16 juli 1937 för 75 000 kr till Holmsunds Bogserings AB, Holmsund som byggde om till bogserbåt. Rekvirerades av Gotlands Kustartilleriförsvar från den 7 sept 1939 till den 30 juni 1945 som hjälpvedettbåt Typ 1 med beteckningen H.V.B. 644. Ingick som hjälpvedettbåt typ 1 nr 644 tillsammans med nr 643 BACKE inom Gotlands Kustartilleriförsvar. Beväpnades med en 57 mm kanon. Chartrades? 1945 av Polska staten i Gdynia och användes som hamnbogserare, men återlämnades till Holmsund 1948 och såldes den 10 maj detta år till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm för 442.500 kr. Namnet ändrades till BALDER. Brann den 7 dec 1957 i Sundsvall och skadades allvarligt. Kondemnerades och blev liggande där till den 17 feb 1959 då hon köptes för 35 000 kr av Pr/ Sture Wiberg, Husum. Meningen var att hon skulle renoveras succesivt, men då Wibergs fick ett bra timmerbogseringskontrakt sattes hon i stånd inköpsåret på Gideåbacka varv. Överfördes den 29 dec 1969 till Bröderna Wibergs Rederi AB, Husum och lades upp i Gideåbacka ca 1973. Såldes till skrot 1976 (Persöner AB, Ystad) och skrotades samma år.
Text: Bengt Westin


PORT STANLEY
Port Stanley
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin.


HVB 644
HVB 644
Foto Stellan Bojerud via Bengt Westin.

HVB 644 - PORT STANLEY grundstötte vid Bungenäs vid Fårösund sommaren 1941
HVB 644
Foto: Nils Krokstedt (dåvarande chef för minutläggningskompaniet i vid KA 3) via Nils-Henrik Krokstedt.

HVB 644
Foto: Nils Krokstedt (dåvarande chef för minutläggningskompaniet i vid KA 3) via Nils-Henrik Krokstedt.

HVB 644
Foto: Nils Krokstedt (dåvarande chef för minutläggningskompaniet i vid KA 3) via Nils-Henrik Krokstedt.

HVB 644
Foto: Nils Krokstedt (dåvarande chef för minutläggningskompaniet i vid KA 3) via Nils-Henrik Krokstedt.


BALDER med TB i skorsten och timmersläp i Furuögrund
Balder
Foto Lennart Hedlunds saml.
ANNY och BALDER i Husum - 1960-talet
Anny
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


BALDER
Balder
Foto Staffan Öberg via Bengt Westin.


BALDER
Balder
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

BALDER
Balder
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

BALDER
Balder
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.


BALDER
Balder
Foto Staffan Öbergs saml. via Bengt Westin.


HEROS och BALDER
Heros och Balder
Foto Åke Jansson.


BALDER
Balder
Foto via Pierre Huisman.

AGGÖ och BALDER på väg mot skrotning
Aggö och Balder
Foto via Roland Stoltz.


Oden och Brage bogserar Balder, Aggö och Bore på sista resan


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan