Balder.


SGZJ – 12382 (Sverige) - OURQ - H/940 (Danmark)
Byggd 1901 vid Mälarvarvet AB, Stockholm (Stål)
16,25 x 4,07 x 2,50 m
15,38 x 4,23 x 2,30 m. - 30,43/4,45 Brt/net. (Danmark)
Maskin: Okänd ångmaskin på 190 Ihk, ersatt 1956 av en Skandiamotor på 240 Ehk.

Byggdes för Luleå Stads hamnstyrelse, Luleå som BALDER, och kostade 32.000 kronor. Luleå nya bogserare Balder ha nu anländt hit. Balder som är byggd vid Mälarvarfvet i Stockholm mäter i längd 55 fot och i bredd 15 fot, samt har ett djupgående af 5,3 fot. Maskinen utvecklar 104 ind. Eller 27 nom. Hkr. Ångaren gör en fart af 8.8 knop. Dess befälhafvare är sjökapten E. Sjölander. Båtens pris enligt kontrakt är 32.000 kr. Den är som bekant närmast afsedd att assistera stadens mudderverk men kommer vid förefallande behof tjänstgöra äfven vid andra förefallande arbeten för stadens rekning. (Norrbottens-kuriren 1901). Till ång. Balders befälhafvare har antagits kapen Axel Sundström från Afvan, tidigare befälhafvare å ång. Anna (förut Turist) under villkor att kapten Sundström flyttar till staden samt låter sig mantalsskrifvas här. (NK 1904). Överfördes 1978 till Luleå Kommun och såldes samma år till Torbjörn Jonsson, Malmö som sålde vidare samma år till K. Sjögren, samma stad. Omdöptes till NIROS.
Såld 1985 till Niels Staumman fortfarande med namnet NIROS, København. Såld samma år till ett partrederi i Lyngby. Under åren som går skiftar ägarkonstellationen. 1998 är hemmahamnen Nyborg. 2006 blir båten registrerad som fritidsskepp. Ett antal ägarbyten senare återfinns hon i Århus som HANSIGNE. Såld under 2012 till Skælskør och omdöpt till MJØLNER. Vid okänd tidpunkt omdöpt till JUNE.
Text: Bengt Westin, komplettering från www.skibsregister.dma.dk, Jørn-Bent Jensen


BALDER
Balder
Foto från Jan Häggströms samling via Bengt Westin.


BALDER
Balder
Foto ur boken Sjöstad via Bengt Westin.


BALDER
Balder
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin.


BALDER
Balder
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.


NIROS
Niros
Foto Örjan Kronvall via Bengt Westin.


NIROS
Niros
Foto Örjan Kronvall via Bengt Westin.


NIROS i Nyborgs hamn 13 augusti 2002
Niros
Foto Torben Larsen

Niros
Foto Torben Larsen

Niros
Foto Torben Larsen

HANSIGNE i Skælskør - 28 juni 2012
Niros
Foto Jørn-Bent Jensen

JUNE i Dragör - april 2017
June
Foto Per Körnefeldt

June
Foto Per Körnefeldt

June
Foto Per Körnefeldt

JUNE på slipen - 15 november 2018
June
Foto Kim Banhazy Nielsen

June
Foto Kim Banhazy Nielsen

June
Foto Kim Banhazy Nielsen

June
Foto Kim Banhazy Nielsen

June
Foto Kim Banhazy Nielsen

June
Foto Kim Banhazy Nielsen

JUNE med julgran på styrhytten i Helsingør Havn - 13 december 2021
June
Foto Torben Larsen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan