Balder

Oregistrerad
1887 – Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
SV 1917 14,87 x 3,66 x 1,82 m
Maskineri: Lindholmens MV, 2-cyl. Comp.ångmaskin 40 Ihk

Byggd för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som BALDER (1) och kostade 17.250:-. Såldes 1913 till Dynäs AB, Väja. Den 12 januari 1940 kl. 20.00, kom HAPAG-ångaren FEODOSIA med hög fart i isrännan på ingång till Väjafabriken. P.g.a. den farten kunde inte lastfartyget få stopp utan rände in i sidan på BALDER som låg förtöjd vid kajen. BALDER sjönk inom två minuter och med i djupet följde restauratris Inga Uhlin, Undrom och eldare Hilding Norman, Klockestrand. Sjöförklaringen gav ingen förklaring till olyckan, men enligt vittnen hade det pågått en fest ombord på FEODOSIA. Svensk Sjöfartstidning 27/6 1940: Bogserång. BALDER som i jan. sjönk i hemorten efter kollision med s/s FEODOSIA har på uppdrag av Dynäs AB besiktats av dykare E.A. Holmgren, Härnösand. BALDER ligger på babordssidan mot älvbotten. All överbyggnad är totalt borta och däcket spolierat. Fartyget har inte styrka att hålla för en lyftning, varför BALDER är att betrakta som ett värdelöst vrak. Enlig medd. 15/12 1944: Bärgad och skrotad av Mattias Höijer, Härnösand
Text: Bengt Westin


Balder med pråmsläp
Teckning av Enar Wiklund, Tullinge, via Egon Dyrén


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan