Balder

SDHK – 6188 (1919)
Byggd 1919 vid Ekensbergs Varv AB, Stockholm (Stål)
33,66 x 7,40 x 3,61 m - 204,45 / (SS 1947)
Maskineri: Motala MV, Tripleångmaskin (14” – 22 7/16” – 38” x 26”) på 436 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som BALDER. T&B gick i konkurs 1924 och den 11 juli detta år meddelades att tillgångarna övertagits av Stockholms Ensk. Bank, Stockholm. Den 10 okt samma år bildades Stockholms Nya T & B AB, Stockholm vilket ändrades enl ett meddelande av den 28 okt 1926 till ett nytt Stockholms T & B AB, Stockholm. Rekvirerades 1941 av Ostkustens Marinkommando, Stockholm och bestyckad bl a med en 8 mm Lv-ksp M/14-29. Fick beteckningen HJVB 82. Var tillbaka hos T&B igen 1944, men den 15 nov 1947, på resa Gotland-Norrlandskusten med två kalkstenspråmar, gick hon på grund vid Storjungfrun ca 45 m från land, där hon kantrade och delvis sjönk. Besättningen räddades. Bärgades och skrotades 1948.
Text: Bengt Westin


TB´s Balder och John
Foto ur Bengt Westins saml.

Foto ur Lars Brolins saml.

BALDER öppnar sjöfarten till Stugsund - april
Foto G. Sahlin i Lars Brolins saml.

Vykort ur Christer Samuelssons saml.

BALDER vid Storjungfrun
Foto i Lars Brolins saml.

Foto Sven Nordlund i Lars Brolins saml.

En del av däcket på BALDER, kvarlämnat av skrotfirman, fotad 1966
Foto: Lars Brolin


Tidningsurklippen berättar om olyckan
Tidningsurklipp i Lars Brolins saml.


Tidningsurklipp i Lars Brolins saml.


Tidningsurklipp i Lars Brolins saml.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan