Balder

Oreg
Byggd 1874 i Köping. (Ek o furu på järnspant)
Mått okända, 8 tons
Maskin okänd ångmaskin på 10 Ihk.

Fanns hos Stockholms Transport & Bogseringsbolag i varje fall 1873 med namnet BALDER. Såldes 1889 till Murbruksbolaget och döptes om till ROLF. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan