Bålsta hamn

Bålsta hamn ligger i Mälarens nordöstra hörn, i Uppland.

Granne med hamnen är en badplats - 1982
Foto: Sven Strömberg

I Bålsta hamn ligger KÄTHE BARTELS och lastar spannmål - 1982
Foto: Sven Strömberg

Fartyget användes av en del badande som hopptorn - 1982
Foto: Sven Strömberg

Bålsta hamn - 1 november 2015
Foto: Lars Johnson


Till Hamnar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan