Baltic

IMO 6926048
Byggd 1969 vid F Schichau GmbH, Bremerhaven Nb 1745
51,08 x 11,71 x 4,86 m – 662 / 114
Maskin: 12cy K. H. Deutz RBV12M350, på 3 000 Hk

Byggdes för Bugsier-, Reederei- und Bergungs AG, Hamburg som BALTIC. Lades upp i Bremerhaven 1983 men såldes 1986 till Yau Wing Shipbreaking Ltd, Hong Kong som sålde vidare samma dag till North Atlantic Towage & Salvage Ltd, Valletta och omdöptes då till ATLANTIC RESCUER. Återköptes år 2000 av Yau Wing Shipbreaking Ltd, Hong Kong. Fanns i v f 2007.
Text: Bengt Westin


BALTIC
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till Bugsier
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan