Bamse Tug

OXMI2 - D/4064
Byggd 1985 vid Skallurens Båtbyggeri, Rosendal, Norge. (237)
35,00 x 9,80 x 5,60 m. - 370 br.ton/111 n.ton
Maskin: MWM TBD510BL8 på 4 400 bhk. B.p. 69 ton. Ersatt 1998 av en Ulstein Bergen KVMB-16 - 4 845 bhp. Conventional type. B.P 62 ton

Byggd för räkning Bukser og Bjergning A/S som BAMSE med Oslo som hemmahamn. Har även varit registrerad på Neptun Rederi A/S (moderbolag till B&B), Oslo som BAMSE. Båten blev ca. 1992 överförd på Haaland og Sønn A/S (helägt dotterbolag till B&B) och omregistrerad till Stavanger. Fick ny huvudmaskin 1998 då det varit mycket problem med den gamla. Haaland og Sønn A/S avvecklades senare och båten ingick då i Bukser og Bjergning A/S. Överförd till Danmark 6/1 2006 då båten såldes till Bugser og Bjerging A/S, Birkerød (B&B danska dotterbolag) som BAMSE TUG med Köpenhamn som hemmahamn. Priset uppgick till 20 000 000:- NOK. Såldes 19 augusti 2015 till Seløy Kystberedskap för NOK 22.500.500 och döptes om till NAUTILUS BALDER.
Fakta: Torben Larsen, Anders Busk och Leif Olav Jensen


BAMSE TUG i Halden 2004
Foto: Knut Ragnar Holme

BAMSE i Stavanger hamn - 26/6 2007
Bamse
Foto Hans-Alexander Nesse

STADT MASTER och BAMSE TUG i Stavanger - 26/7 2008
Foto: Martin Pols

Bogserbåten BAMSEs propeller med axel på Gotenius Varv i Göteborg - 25 mars 2010
Foto: Janne Ågren

Foto: Janne Ågren

Foto: Janne Ågren

Foto: Janne Ågren

Foto: Janne Ågren

NAUTILUS BALDER i Narvik - 6 oktober 2015
Bredvid ligger kabelutläggaren NAUTILUS MAXI
Foto: Leif Olav Jensen

Foto: Leif Olav Jensen


Tillbaka till Bukser & Bergning
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan