Ångf. Bard


Lastångaren BARD (Rederiaktiebolaget Svecia) råkade i stark dimma och havsström driva upp på en holme i närheten av Agö fyr. Detta skedde i december 1911. Fartyget gled senare av hällen och sjönk.


S/S BARD vid Agön - december 1911
Foto ut "Hvar åttonde dag" n:o 24 den 10 mars 1912Läs mer här: Hälsinglands museum
Sjöhistoriska museet
Sockenbilder


Tillbaka till haverier Hälsingekusten
Tillbaka till startsidan