Bäsingen (2)


Byggd 1904 vid Robert Sjöströms Mek. Verkstad, Gävle
17,40 x 4,50 m.

Kom till Runn 1972 med ångdriften i behåll men den traditionella styrhytten revs och en ny plåthytt med sidorna i linje med skrovet byggdes. Har ännu DFF:s skorstensmärke. Vedeldad. Spelet är borttaget. Hemort numera är Torsång.
Text: Anders Winter


BÄSINGEN - midsommar i Torsång 22 juni 2007
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan