Ivar (2)

Oregistrerad
1882 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
14,50 x 3,60 x 1,90 m (Nybyggd 1882)
15,54 x 3,83 x 1,50 m – 54 / (Malte E)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin Nb 479 på 40 Ihk, ersatt av en Karlstads MV, comp.ångmaskin på 100 Ihk (1938), en Volvo TMD-96 dieselmotor på 150 Ehk (1959), av en Volvo D96 motor på ? Ehk (1962) och av en Volvo TD70 på 194 hk (??)

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg kostade 15.000 kr och döptes till IVAR. Såldes 1906 till okänd köpare, men Skogstorps Sågverks AB, Skogstorp köpte 1916 var Sixten Groths varv i Sjötorp säljare. Omdop i Skogstorp till SKOGSTORP. Brann i Skogstorp 1958 och skadades svårt men renoverades och såldes 1959 till Lennart Svensson, Södertälje som själv byggde om henne till motorbåt. Samma år överlät han båten på Svenska Muddrings AB, Stockholm som kallade henne BAXI och uppgick i AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm 1962. De satte in en ny motor 1962 vid Öregrunds MV och sålde senare till Arne Avelins Bogserbåtar AB, Stockholm. 1978 blev Ulf Jöhns i Leksand ägare och han sålde i början av 1990-talet till Peter Plog, Leksand.
Återskapad till femtiotals exteriör under 1980-talet. Hemmahamn: Norsbro.
Text: Bengt Westin, Anders Winter


IVAR - 1900
Ivar
Foto Anders Winters saml.

SKOGSTORP - 1930
Skogstorp
Foto Anders Winters saml.

BAXI
Baxi
Foto Bengt Westin

BAXI - 1990
Baxi
Foto Håkan Larsson

BAXI - 2003
Baxi
Foto Anders Winter

BAXI på Siljan 9/9 2006
Baxi
Foto Erik Jalking

BAXI på slipen i Rättvik 26/10 2007
Baxi
Foto Anders Winter

Baxi
Foto Anders Winter

BAXI vid Gråda på Österdalälven - 6/9 2008
Baxi
Foto Anders Winter

BAXI - 5/9 2009
Baxi
Foto Anders Winter

BAXI - 5 september 2010
Baxi
Foto Anders Winter

Baxi
Foto Anders Winter

Baxi
Foto Anders Winter

BAXI - 21 maj 2011
Baxi
Foto Anders Winter

BAXI i Leksand - 10 september 2011
Baxi
Foto Folke Österman

Baxi
Foto Folke Österman

BAXI på Österviken vid Siljans Fartygsförenings höstträff - 8 september 2012
Baxi
Foto Anders Winter

BAXI på Österdalälven - 12 oktober 2013
Baxi
Foto Anders Winter

BAXI - 18 september 2018
Baxi
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan