Belos.


Oregistrerad
Byggd 1885 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB, Jönköping Nb 04 (Järn)
15,00 x 4,00 x 1,68 m - (MB 1923)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 60 Ihk, ersatt av en vid Hernösands V & V tillverkad 2-cyl. comp.ångmaskin på 80 Ihk .Motoriserad 1952 med en GMC-diesel på 135 Ihk.
Byggdes för Rossö Intressenter, Nyland som ROSSÖ. Ångermanälfvens flotta har erhållit en tillökning i ångbåten ’Rossö’ som igår hitkom till staden. Ångaren är bygd vid Jönköpings M/V på beställning af Rossö ångsåg och är en bogserbåt af 51 fots längd, 13 fots bredd och 5 fots djup. Maskinen har 12 Hkr och den är heldäckad. (VA 18/7 1885). 1898 fick hon namnet BJÖRKNÄS då hon köptes till Björknäs AB, Gudmundrå. Vintern 1907-08 fick hon ny maskin vid Hernösands V & V som kostade 8 000 kr inkl. montering. Båten såldes 1911 till Per J. Nilsson och C F Åkerlund, Umeå för 20.000 kr och kom 1914 till Per Victus Andersson, Holmsund som ändrade namnet 1916 till BELOS och sålde detta år till Baltiska Trävaru AB, Nederkalix som 1918 genom fusion tillfördes AB Ytterstfors-Munksund, Karlsborg. Namnet blev 1919 YTTERSTFORS 17, men det ändrades tillbaka till BELOS 1920 då båten flyttades till finska Trävaru AB Torneå, Torneå. (Möjligen ett dotterbolag till AB Y-M). Där blev båten kvar till 1928 då Munksunds AB hämtade hem den (hemort Haparanda som 1940 ändrades till Luleå). Av någon anledning blev den inte inrangerad med de andra i MUNKSUNDsfamiljen. Såldes den 16 maj 1946 till Veitsiluoto Oy, Kemi för 16.000 kr. Namnet ändrades till VEITSILUOTO 9 och en motor sattes i 1952. Blev pråm för trådhärvor 1967-68 och skrotades sannolikt några år senare.
Text: Bengt Westin.


Björknäs
W Andersson, Holmsund
Prins Gustaf och Edison
Foto via Bengt Westin.

Björknäs
W Andersson, Holmsund
Edison
Foto via Bengt Westin.

Björknäs
W Andersson, Holmsund
Edison
Foto via Bengt Westin.

Belos
Edison
Foto via Bengt Westin.

Ytterfors 17
Edison
Foto via Bengt Westin.

Ytterfors 17
Edison
Foto via Bengt Westin.


Tillbaka till W. Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan