Belos


Byggd 1885 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 319 (Stål)
44,73 x 9.95 x 4,10 m -
51,10 x 7,95 x 4,10 m - 362 / (e. förl. 1920)
Maskin: 2cy comp.ångmaskin på 640 Ihk från Motala MV (48” – 26” x 30”)

Byggdes för Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm som bärgnings- och bogserfartyg med namnet BELOS. Förlängdes och moderniserades 1920 och såldes 1940 till Svenska Staten – Kungl. Marinförvaltningen, Stockholm och byggdes om till moderfartyg för U-båtsflottan. Skrotades 1969-70 och då köptes maskinen av Motala MV och skänktes till Motala Museum.
Text: Bengt Westin


BELOS i Sandhamn ca. 1906
I En bok om Sandhamn (1924) skriver Lisa Bianchini: Före krigsutbrottet [ d v s första världskriget ] var Sandhamn en omtyckt station för Neptunbolagets bärgningsångare. Ståtliga ångare voro Belos med sin representative och gästfrie kapten Edvard Höggren, Poseidon med sin lugne duktige befälhavare Arvid Richter, Helios med ...
Vykort i Ted Bergmans saml.

BELOS
Foto i Bengt Westins saml.

BELOS
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan