Bergön

SIRT - 12617
Byggd 1911 vid Oskarshamns Mek. Verkstad & Skeppsdocka AB, Oskarshamn NB 241 (Stål)
16,46 x 4,56 x 2,45 m - 43,29 / 12,01 (SV 1915)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av en Caterpillar Dieselmotor 4cy på 200 Ehk(1985)
Byggdes för Kungsgården-Marieberg AB, Marieberg med namnet MARIEBERG I. Överfördes 1955 till Svenska Cellulosa AB som sålde 1965 till Rederi AB Gustafshög, Umeå där namnet ändrades till BERGÖN. Panna och maskin revs ur i början på 1970-talet och det var meningen att båten skulle motoriseras, men så blev det aldrig. Maskin och panna skänktes till Herr Anders Vingård i Holmsund av den kvarvarande ägaren Thure Björkman. Den monterades i lustbåten NYA HOLMSUND men revs ur igen 1993 och avyttrades till Anders Åberg i Mannaminne där den fortfarande står. Skrovet såldes 1977 till Bert Willy Skoglund, Härnösand som så småningom satte in en motor och döpte om till SVEN-OSKAR. Brann i Rö och låg därefter i marvatten en tid innan hon på 1990-talet drogs ned till Ulvvik där hon ligger ännu (2006).
Text Bengt Westin, komplettering Åke Hörnberg.


Maskinen från Marieberg I.
Marieberg I
Foto Åke Hörnberg


Marieberg I i Västerfjärden, Umeå.
Marieberg I
Foto: Sten Lindholm via Bengt Westin

Marieberg I i Västerfjärden, Umeå.
Marieberg I
Foto: Sten Lindholm via Bengt Westin

Marieberg I i Marieberg.
Marieberg I
Foto: Rudolf Södergren via Bengt Westin

Bergön i Umeå.
Bergön
Foto: Staffan Öberg via Bengt Westin

Bergön och Egil vid kaj på Öhn 1968
Egil Bergön
Foto: Åke Hörnberg

BERGÖN går uppströms Umeälven, just passerat Myrsandskär - troligen 1968
Egil
Foto: via Bengt Björkman

Karl och Bergön vid kaj på Öhn 1976
Karl o Bergön
Foto: Åke Hörnberg

Björkmans tre båtar på östra sidan av Öhn.
Egil, Bergön och Gustafshög.
Egil Bergön Gustafshög
Foto: Viking Waltari via Börje Åström

Bergön i Umeå 1976.
Bergön
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Bergön i Härnösand.
Bergön
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Sven-Oskar i Rö 1989.
Bergön
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Sven-Oskar i Rö.
Bergön
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan