Beverley

Byggd vid okänt varv på engelska ostkusten 1998
11,90 x 4,20 x 1,55 m.
Maskin: Gardner LXB på 180 hk, med fast propeller. Generator på 3 kW.

Byggdes som räktrålare med namnet BEVERLEY J från Boston (UK). Upphörde med fiske 2006, såldes till Wishbech (UK) men med Boston som hemmahamn. Namnet kortades ner till bara BEVERLEY. En Hiab-kran monterades på däck. Såld i mars 2010 till LP Shipping, Kalmar. Under sommaren 2010 använd bl. a. till sälsafari från Kolboda brygga (söder om Kalmar).
Fakta: Per Andersson


BEVERLEY i Brunbuttel - 17 mars 2010
Foto Per Andersson

BEVERLEY i Rendsburg - 18 mars 2010
Foto Per Andersson

Foto Per Andersson

BEVERLEY vid Kolboda brygga - 16 juli 2010
Foto Per Andersson

Rederiets egen hemsida


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan