Bien

Byggd 1917 vid Motala Verkstads Nya AB, Motala Nb 467
27,31 x 6,15 x 3,25 m – 116 / 18
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 280 Ihk, ersatt av en Rustonmotor 1951 på 480 hk
Byggdes för Bugser A/S Bien, Helsingör som BIEN. Köptes 1926 av Svitzers, Köpenhamn, ombyggdes till motorbogserare 1951, och såldes 1976 till A/S H I Hansen, Odense som 1977 meddelade att båten skrotats i feb. 1977.
Mogens Rasmussen tjänstgjorde ombord 1967 berättar: Besättningen bestod av 2 matroser och en motorman som bodde föröver, kocken midskepps och skepparen, styman och maskinchefen akteröver. Inredningen hade mycket mahogny och mässing.
Info: Bengt Westin


BIEN
Bien
Foto: Bengt Westins saml.

BIEN i Nyhavn, København i början av 1970-talet
Bien
Foto: Mogens Rasmussen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan