Billerud

SFB – 8958
1903-1948 Byggd 1903 vid Karlstads Mek. Verkstad AB (Järn)
17.59 x 3,96 x 1.90 m - 19 / 5 (SS 2003)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 90 Ihk - ersatt av en 2cy Sefflemotor typ 247 BF om 150 hkr (1949)

Byggdes för Billeruds AB, Torsby som BILLERUD. Köptes 1948 av Fryksdalens Flottningsförening, Oleby. Motoriserades 1949 och såldes 1983 till någon i Stockholm som sålde vidare till Bengt Erik Conny Olsson, Sunne som ska använda henne som fritidsbåt när hon blir klar.
Text: Bengt Westin

I oktober 2002 anlände den här gamla båten hit till Ångriket, där mark har ställts till förfogande för temporär uppställning.
Bogserbåten Billerud är ett stycke värmländsk teknikkulturhistoria av omistligt värde. Båten byggdes av Karlstads Mekaniska Verkstad (KMW) år 1903 med Billeruds Aktiebolag som beställare. Fartygets hemort blev Torsby där nämnda skogsindustriföretag hade stora ägarintressen. Bogserbåten Billerud, således uppkallad efter sitt ägarebolag, var vid denna tid ett ångfartyg, och var enligt flera bedömare den vackraste av Frykensjöarnas många bogserbåtar. Den tvåcylindriga compoundångmaskinen vilken utvecklade en kraft av 75 indikerade hästkrafter, var liksom ångpannan, tillverkad av KMW. Sedan Torsby Trämassefabrik hade lagts ner 1929 blev Fryksdalens Flottningsförening (i vilken Billeruds AB var intressent) bogserbåtens främste uppdragsgivare. Ångbogserbåtarna bemannades på den tiden delvis av respektive rederi, men också av Flottningsföreningen. Rederiet anställde skeppare, maskinist och två eldare. Arbetet i maskin krävde tre man, fördelat i fyratimmars arbetspass vid kontinuerlig gång. Flottningsföreningen höll också med fyra man, så kallade fartare, som hade till uppgift att styra timmersläpen vid passage genom sunden så att släpen inte gick på grund, samt att biträda skepparen med att styra båten i öppen sjö.

Under slutet av 1940-talet köpte Flottningsföreningen in alla bogserbåtarna, en efter en, för att därefter bedriva all virkesbogsering helt i egen regi. Ägandeskapet för bogserbåten Billerud överläts 1948 till Fryksdalens Flottningsförening och båten fick då Oleby som hemmahamn. Följande vår lät Flottningsföreningen bygga om nyförvärvet till motorfartyg. Man installerade då en två-cylindrig Sefflemotor av typ 247 BF om 150 hkr, senare modifierad till 170 hkr. Förutom förbättrad driftsekonomi vid övergången till förbränningsmotor ledde motorinstallationen till att maskinpersonalen kunde reduceras. Vid den aktuella tiden hade tillkomsten av fasta ledverk i sunden eliminerat behovet av personal ute på timmersläpen, varför bogserbåtarna under 1950- och större delen av 60-talet bemannades av blott tre besättningsmän. Ett bogsersläp innehöll som regel 120 virkesbuntar och resan Oleby – Frykfors, tur och retur, gick vanligen på 36 timmar. När de flesta båtarna såldes efter 1966 års säsong då Oleby skiljeställe lades ner, behöll Flottningsföreningen de båda trotjänarna Billerud och den något mindre bogserbåten Fryken 2, för bogsering av mindre virkespartier.

Den till åren komna bogserbåten Billerud, som sedan en tid var tagen ut tjänst, såldes 1983 till en privat köpare. Den förste privatägaren var en stockholmsbo med rötter i Karlstad. Efter några år sålde han båten vidare till vår föreningsmedlem, Conny Olsson i Sunne. En genomgripande renovering av fartygsskrovet inleddes 1993, men denna har ännu inte kunnat fullföljas. Ägaren har framställt en fråga till Ångrikets styrelse med anhållan om en temporär uppställningsplats för fartyget, eftersom han annars befarade att han skulle tvingas skära ner båten till skrot. Föreningens styrelse har beslutat tillmötesgå båtägaren och att medge kostnadsfri upplåtelse av uppställningsplats under en tid av tre år, med motivering att om båten skulle tvingas gå till skrot vore detta en omistlig förlust av ett teknikhistoriskt ting i Fryksdalen.
Fakta ur sammanställningen Fakta om föremål och byggnader vid Föreningen Ångrike Fryksdalen via Håkan Larsson, Torsby

Billerud i Sunne 1909
Foto: Håkan Larssons saml.

Billerud på 1930-talet
Foto: Okänd flottare i Håkan Larssons saml.

Harald och Billerud vid båtslipen i Torsby, 1943.
När båtar som varit uppdragna på slipen skulle släppas ut igen, hände det allt som oftast att trallan spårade ur och man måste därför använda bogserbåt för att få ut den slipdragna båten. Den här gången var det ångbogserbåten Fryksdalen som stod uppdragen. Bogserbåten Harald tillkallades och gjorde flera försök att dra ner henne ensam, men misslyckades.
Foto: Ingmar Frykman via Håkan Larsson.

Billerud kom tillstädes och hjälpte Harald att dra. Den gamla lastångaren Harald var större och tyngre än Billerud men deras compoundmaskiner var i stort sett likvärdiga, båda tillverkade av Karlstads Mekaniska Verkstad och utvecklade 75 ihk.
Foto: Ingmar Frykman via Håkan Larsson.

Som båtintresserad gosse fick jag (Håkan Larsson) för första gången följa med på en timmerbogsering strax efter midsommarhelgen 1969. Med spänd förväntan mönstrade jag på Billerud en måndagsmorgon klockan sju, och blev mottagen av besättningsmännen Gunnar Rahm och Nils Olsson.
Foto: Håkan Larsson.

I skymningen samma dag var vi komna till By norr om Sunne, där Övre Fryken snörps ihop till ett trångt och grunt sund. Långtrossen tas in, inför passagen genom ledverket i sundet. Långt upp, akter om timmersläpet, skymtar Fryken 2 som gick i par med Billerud i öppen sjö.
Foto: Håkan Larsson.

Under nattens timmar avverkade vi Mellan-Fryken och i arla morgonstund passerades Nilsby-sundet. Besättningen växlade några ord med brovakten Ängkvist under det att den öppnade svängbron passerades. Komna ett stycke ut i Nedre Fryken tog Nisse spelekan och rodde mig ut för att jag skulle få ta ett par bilder av Billerud.
Foto: Håkan Larsson.

Foto: Håkan Larsson.

Billerud i isen, 1970
Foto: Gunnar Frykskog via Håkan Larsson.

BILLERUD torrsattes vid gamla biltippen i Rud, strax norr om Stora Kils kyrka, mellan jul och nyår 1980. Bilden tog Håkan en vårkväll 1981. Flottningsföreningen gjorde en kostnadsberäkning av nödvändiga skrovreparationer, och valde därefter att sälja båten i befintligt skick till en privatperson.
Foto: Håkan Larsson.

Flottningsföreningens gamla bogserbåt Billerud återkom till Torsby 1983, nu som vitmålad och privatägd fritidsbåt. Ägaren hittade ingen bättre tilläggsplats vid framkomsten än han förtöjde Billerud direkt mot berget vid en badplats.
Foto Håkan Larsson

Skôrpa, som passerade platsen, fick i uppdrag att bogsera Billerud till en säkrare förtöjningsplats.
Foto Håkan Larsson

Billerud - fotad i Torsby vid norra Fryken, 2006
Foto: Per Hilding

BILLERUD - 18 juli 2016
Seffle 2 cyl 170 hkr
Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike

Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike

Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike

BILLERUD lastas för borttransport
Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike

Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike

Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike

BILLERUD i Sunne - 25 februari 2021
Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike

Foto: Björn Lindqvist via Liam Vike


Tillbaka till båtar på Fryken
Tillbaka till startsidan