Billsta

Oregistrerad
Byggd möjligen 1872 i Göteborg
14,93 x 3,67 x 2,44 m (SV 1917)
Maskin: Okänd ångmaskin på 65 Ihk

Byggdes för okända. Kom vid sekelskiftet till Johannedals Trävaru AB, Johannedal och hette då VELOX. Såldes 1917 till Billsta Trävaru AB, Örnsköldsvik och omdöptes till BILLSTA. Enligt meddelande den 21 okt 1930 från ägarna var Billsta fullständigt nedskrotad
Text: Bengt Westin


BILLSTA
Foto i B Sjölunds saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan