Björn

SFB-6692
Byggd 1904 vid Mekaniska Verkstaden Vulcan, Norrköping (Järn)
14,45 x 3,50 x ?? m - (Nybyggd 1904)
14,45 x 3,48 x 1,70 m - 18 / (SS 2003)
Maskin: Okänd ångmaskin på 70 Ind.hkr , ersatt av en 2cy June-Munktell Råoljemotor på 60 Ehk 1939 och Volvo-Penta MD50-motor på 152 kW / 160 hk inköpt och renoverad på 70-talet, men monterad 2006.

Byggd som passagerarslup för okända beställare, möjligen från Söderköping, möjligen med namnet DUX som hon hade då AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm köpte före 1916. De byggde om till bogserbåt och kallade henne OAXEN IV men sålde 1939 till J.A.Jansson, Blidö som byggde om till passagerarbåt igen vid Löfholmsvarvet och kallade henne BLIDÖ. Har ombyggts till postbåt får plats för 60 pass. Maskineriet består av en 2-cyl. Bolinder-Munktell på 60 hk som ger fartyget en fart av 9 knop. Ska efter ombyggnaden insättas på traden Furusund-Spillersboda. (SST 9-1939). Sattes i trafik för Stockholms Läns Omnibus AB, Stockholm. Köptes före 1946 av Stockholms Skeppsmäkleri AB, Stockholm som snart sålde vidare till Rederi AB Shell, Stockholm där namnet blev SHELL 25 och gagnet bogserbåt igen. Näste ägare blev 1954 Munksjö AB, Aspa Bruk och namnet blev BJÖRN, och 1977 köptes hon av Gustaf Reier Karolin, Motala som byggde om till fritidsbåt (men kallas bogs i SS). Köptes av Ola Danielsson i Motala 2006. Hösten 2010 såld till C-G Nilsson, Motala. Carl-Gustav kommer att bygga en ny inredning under kommande vår.
Text: Bengt Westin, C-G Nilsson


DUX i Mem´s hamn
Vykort Anders Engdahls saml.

Delförstoring av ovanstående bild
Vykort Anders Engdahls saml.

DUX i Oaxen
Vykort i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg

BJÖRN bogserar GULLVOR
Foto: H Karlssons saml. via Anders Engdahl

BJÖRN
Foto: Anders Engdahls saml.

Foto via Ola Danielsson

Foto via Ola Danielsson

BJÖRN i sina nuvarande hemmavatten vid Motala
Foto: Ola Danielsson

Foto: Ola Danielsson

Foto: Ola Danielsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan