Björn


Oregistrerad
Byggd 1910 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad. Nb 47
16,20 x 4,72 x 1,81 m - 35,43 / (SV 1916)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (Nb 69) på 116 Ihk

Byggdes för Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn som ISBJÖRN II. Försäkrades hos Norrlands Assuransförening den 1 juli 1911. Såldes omkring 1915 till Jönköpings Tändsticksfabrik AB, Jönköping och där förkortades namnet till BJÖRN. Köptes 4 april 1919 av Ångfartygs AB Ran, Jönköping, som sålde 1930 till Lidköpings hamnstyrelse. Låg upplagd i Stockholm från 1935 till 1938 då hon återkom till hälsingekusten, förvärvad av Ströms Bruk AB, Stocka. Överfördes senast 1949 till Ljusne-Woxna AB. Byggdes om till kättingpråm 1959 sedan ångpannan dömts ut. Skrotades ca 1970.
Text: Bengt Westin


BJÖRN - Ångfartyg Ab Rans "R" i skorstenen. Ventilerna bakom "Björn" ser ut att vara ditmålade.
Foto: H Karlssons saml. via Anders Engdahl

BJÖRN - "LW" på skorsten för Ljusne-Woxna Ab
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

BJÖRN som kättingpråm
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan