Björn

Oregistrerad
Byggd 1937 vid Jerveds Mek. Verkstad AB, Övik (Stål)
12,25 x 2,99 x 1,67 m (SV 1938)
11,25 x 2,99 x 1,65 m
Maskin: Okänd motor

Byggdes för Ume Älvs Flottningsförening som BJÖRN. Såldes okänt år till Skellefteå Flottningsförening. 1981 köpt av Bogserbolaget Hedlund & Nilsson, Holmsund. 1988 ägs båten av Gunnar Nilsson, Holmsund, som fritidsbåt. Fanns 2002 vid Luleå hamn ägd av en privatperson. Låg upplagd på land vid Luleå uthamn i flera år, men såldes 2004 till Johan och Örjan Bergqvist, Östersund att användas som fritidsbåt.
Text: Bengt Westin, Peter Andersson


BJÖRN i Bergsbyn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

BJÖRN
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

BJÖRN
Foto: Bengt Westin

BJÖRN i Storsjön - 27 juni 2015
Foto: Johan Bergqvist

BJÖRN i Arvesund
Foto: Johan Bergqvist


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan