Bjuröklubb

Platsen har en lång historia som vänt- och nödhamn. Användes av malmbåtarna under både första och andra världskriget. Magasin och kaj stod färdiga 1938. Användes även av timmerbogserare in på 1970-talet.
Blev lotsplats 1821 och en fyr byggdes 1859. Lotsplatsen lades ner 1967 och fyren avbemannades 1970.


Här ligger en tysk malmkonvoj som lastat malm i Luleå för ankar under första världskriget. Upp till ett 30-tal fartyg kunde ligga här i sådana fall. Även engelska konvojer brukade ligga här.
Foto: Okänd Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Bjuröklubbs hamn under krigsåren. Tyska båtar på ingående. Foto från tidigt 1940-tal.
Foto: Okänd Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Till Hamnar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan