Marin- & Haverikonsult AB.Bolaget startades av Kenneth Avelin 1986 och bedrev ursprungligen skadebesiktning och bärgning. Bogsering började man med runt 1995. Ett tiotal pontoner ingår i företaget som dessutom driver pontonkranen Lodbrok åt Stockholms Hamn AB.


Bogserbåtsflottan
Hammarbyhamnen 22/11 2004


Bogserbåtarna.Tug
Montfred


Tug
Tug


Ted
Ted


Leif
Leif


Tom
Tom


Olika uppdrag.

Hjälp ut ur Hammarbyhamnen

Bogsering av Finngrundet

Tug lägger vattenridå vid Götheborgs ankomst

Galeasen Hoppet av Spithamn lastas på pråmen Birk, samt fregatten Evertsen assisteras till kaj.

Fregatten Evertsen assisteras till kaj igen.

Leif och Tom i Ulvsundasjön.

Tug bogserar Dansbanan.

Tug och Ted assisterar Stena Primorsk.


Tillbaka till startsidan