Vrak funna på Blasieholmen

Det äldsta kända namnet på holmen är Käpplingen. I mitten av 1500-talet förlades örlogsstationen som tidigare låg vid slottet Tre Kronor hit. Holmen bytte då namn till Skeppsholmen eller bara Holmen. Det var här som regalskeppet Vasa byggdes under åren 1626-28. Vid slutet av 1640-talet flyttades varvsverksamheten till den plats som vi idag känner som Skeppsholmen och som då även övertog namnet. 1670-talet bar holmen sitt nuvarande namn, Blasieholmen, vilket det hade haft en tid innan, men hade även kallats för Gamla Skeppsholmen.

Vraken upptäcktes när Waxholmsbolaget skulle gräva ner en oljetank. Rester av ett mycket intressant och ovanligt skepp hittades då, och när sedan en sopsug skulle grävas ner så var Sjöhistoriska museets arkeologer med från start för att eventuellt kunna finna mer rester av skeppet. De först hittade resterna var av en byggteknik med "sydda" sömmar av enerot, förekommande på andra sidan Östersjön, i Ryssland och Baltikum. Flera andra skepp har nu hittats men inte av den typen, men utgrävningarna fortsätter, så än finns det hopp.


Karta över Blasieholmen när örlogsstationen låg där (ca 1550-1640). Den röda konturen visar Blasieholmens utseende idag.
Karta: Sjöhistoriska Museet - Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Vrak nr 2 på bilden ovan. Klinkbyggd träbåt av enklare modell. Troligen sänkt och använd som stenkista vid utbyggnad av kajen.
Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Vrak nr 4 är också den klinkbyggd, men av bättre kvalitet än båten ovan. Eventuellt byggd vid varvet på ön och använd av flottan. Båten verkar inte vara avsiktligt sänkt för att användas som utfyllnad.
Längden på båten är ca. 12-15 meter, troligen från tidigt 1600-tal.
Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Som den lilla båten i mitten på bilden kan det här vraket ha sett ut.
Bilden är en del av en tavla. Förstorad och medtagen av Sjöhistoriska Museets arkeolog.
Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Den här stickan återfanns under bottenstocken på båten och kan knytas till vraket. Troligen markerades det på stickan varje gång fartyget passerade tullstationen vid Dalarö. Det i sin tur visar att fartyget troligen var ganska vittberest.
Träbiten överst hör till ett fiskenät. Vid tiden för flottstationen på ön så hade man anställda fiskare som obesörjde fisket.
Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Fler fynd från vraket och området runt om
Överst till höger är ett lock till en (öl)sejdel. Underst till vänster en hålslev som användes till att skumma öl och/eller smör.
Föremålen är av trä och väldigt väl bevarade. KTH har varit och tagit prover på sedimentet som föremålen har legat i för att kanske se varför de har klarat sig så bra. Inget resultat har redovisats än.
Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Även metallföremålen som man har hittat har klarat sig bra
Foto Lars Johnson-22 februari 2012

Ett tidigt "multiverktyg" - en kombination av navare/borr och lätt hammare med en yxliknande baksida, kanske för att sära på en träplugg och sedan slå in en låskil.
Foto Lars Johnson-22 februari 2012


Tillbaka till vrak
Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan