Bog-Sjö 1

SHCI - 8403
Byggd 1939 vid Hammars Mek. Verkstad AB, Nyland (Stål)
19,90 x 7,03 m
Maskin: Super Skandia 332 F dieselmotor på 130 Ehk

Byggdes för Umebygdens Vägdistrikt, Umeå som NORRBYSKÄR för leden Norrbyn-Norrbyskär och kostade 105 890 kr. Skrevs fr o m den 1/1 1942 hos Vägförvaltningen i AC-län, Umeå. 1956 omdöpt till FÄRJA 61/132. Såldes 1976 till Byggnads & Industriservice AB BINAB, Enköping och omdöptes då till BINAB I. Såldes igen 1979 till Arne Avelins Bogserbåts AB, Stockholm, vilken samma år vidaresålde till Henry Lundgren Bogser- och Sjötransport AB, Stockholm som omdöpte till BOG-SJÖ 1. Var då arbetsplattform. Köptes 1991 av Varvs AB Korsholmen som kallade henne KORSHOLMEN. År 2003 köptes plattformen av Magnus Flyxe, Västerås och han sålde i dec 2008 till Johan Bouvin, samma stad. Näste ägare hette Alan Björk och Ulla Särhagen Björk, Stockholm som köpte 2013.
Text: Bengt Westin


NORRBYSKÄR
Foto Bengt Westin


Tillbaka till Bogser & Sjötransport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan