Bogserbåten Bohus I.

SFB – 6711
Beställdes 1906 (sjösatt feb. 1907) vid Thorskogs Varv-F:a P. Larsson, Torskog Nb 183 (Järn)
14,85 x 3,95 x 1,80 m - 20 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 80 Ihk - ersatt 1951 av 2 x 75 hkr Skandia typ 285B (nr 224011) och 1984 av en 6-cyl Wichmann motor på 450 Hk (330 kW).

Byggdes för Oscar Tiderman & Co, Göteborg som OSCAR I. Övertogs senast 1910 av hans son, Knut Tiderman. Båten registrerades dock inte på honom förrän 1920, då skedde även namnbytet till BOHUS I. Ångmaskinen ersattes 1951 av två Skandia och samtidigt byttes berghultstråket till ½ tums tjocklek, för gång i is. Hela tiden fanns båten på Bohus Varv och drog strykjärnspråmar med industriavfall och urharp från varven i Göteborg. Vintertid på senare år var uppdraget att flotta is i göta älv. På 60-talet ersatte BOHUS I färjrtrafiken i Bohus med personbefodran över älven då även ett passagerarcertifikat utfärdades Certifikat för 68 st passagerare om icke betydande del av däcksytan upptas av last.
1974 övertogs BOHUS I av Leif Erikson som 1984 bytte motor till en Wickman, samt höjde styrhytten. Köptes 2005 av Mikael Boström, Sundsvall och blev fritidsbåt men såldes igen 2011, till Per Fredrik Nilsson, Malmö och anges vara bogserbåt igen.
Fakta: Leif Eriksson (sonsons son till beställaren)


BOHUS I vid Rörö i Göteborgs skärgård - 1933
Notera den ursprungliga höga skorstenen till ångmaskinen. De övre 4,5 meter var fällbart akteröver, för att kunna passera under broarna i centrala Göteborg.
Bohus I
Foto: Leif Eriksson

BOHUS I bogserar ett dckshus till EMV - september 1958
På bilden har båten den lägre skorstenen som tillkom efter maskinbyte till Skandia.
Bohus I
Foto: Leif Eriksson

Bohus i närbild

BOHUS I vid Norr Mälarstrand - 23 november 2004.
Bohus I

Bohus I


BOHUS I vid Skeppsholmen - 2 december 2004.
Bohus I

Bohus I

BOHUS I i Sundsvall - 29 maj 2006
Bohus I
Foto: Per Hilding.

Bohus I
Foto: Per Hilding.

Bohus I
Foto: Per Hilding.

Bohus maskin
Bohus I
Foto: Per Hilding.

BOHUS I i Sundsvall - 28 mars 2007
Bohus I
Foto: Bengt Westin

Bohus I i Gävle - 30 oktober 2009
Bohus I
Foto: Christer Samuelsson

BOHUS I och Tugab`s TUGGIS i Gävle - 30 oktober 2009
Bohus I
Foto: Christer Samuelsson

BOHUS I i Stugsund - 13 juni 2011
Bohus I
Foto: Christer Samuelsson

Bohus I
Foto: Christer Samuelsson

BOHUS I på utgående från Stugsund med fabriken Arizona Chemical i Sandarne i bakgrunden - 10 juli 2011
Bohus I
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan