Bogserbåten Bollsta.

SFB-6673
Byggd 1906 av stål vid Lundby Mek. Verkstad AB (NB 23).
16,29 x 4,17 x 2,11 m - 33,60 / 3,83 (MB 1950)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 100 Ihk ersatt av en Lister diesel på 220 Ehk 1937. Fick ny motor, en Caterpillar diesel på 250 Ehk 1969 och har sedan 1970-talet en ny Caterpillar D353, 6 cyl, 440 hkr.
Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som IVAR. Kostade 25.600 kr. Bolaget ombildades 1920 till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB. Såldes 1927 för 11 000 kr till Ångermanälfvens Stufveri AB, Kramfors och byggdes om till stuvarbåt med namnet STUFVAREN I. Blev bogserbåt igen 1936 efter försäljning till Johan W. Karlsson, Bureå. Karlsson lär sätta in motor och namnet IVAR återtogs. 1942 köptes båten av Bröderna Lundqvist, Stackgrönnan som behöll den till 1957 då Graningeverken AB, Bollstabruk blev nya ägare. Namnet ändrades till BOLLSTA. Vid köpet uppgavs motorn vara havererad. Köptes 1963 av Lars Ove Söderberg, Kramfors som sålde vidare 1964 till Filip Palm, Gävle och denne kallade den MUNIN. För tredje gången blev namnet IVAR då Erland Hedman, Stockholm köpte 1969. Även denna gång uppgavs motorn vara havererad och av den anledningen sattes en ny sådan in. 1972 heter ägaren Agneta Sundvall, Stockholm och på 1970-talet sålde hon till Frans A Svensson, Stockholm. Döptes av Svensson till BOLLSTA igen, men såldes ca 1992 till Harriet Westerlund, Stockholm. Båten har därefter sakta renoverats av Harriet W och Eric Johansson. De senaste två åren har de byggt ett helt nytt däckshus.
Text Bengt Westin, kompl. Eric Johansson


IVAR
Ivar
Foto Bertil Söderbergs saml. via Bengt Westin

STUFVAREN I
Stufvaren I
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin

IVAR
Ivar
Foto Rolf Bengtssons saml. via Bengt Westin

IVAR vid invigningen av Bergviksbron - 12.9.1936
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

IVAR - okänt när och var
Foto i Båtviks byagård fotosamling via Lennart Hedlund

IVAR, ÖHRVIKEN II och SIGRID - mellan 1936-48
Fotot är taget på ön Gråsidan utanför Skelleftehamn. Rönnskärsverkens skrosten syns i bakgrunden. ÖHRVIKEN IIs skeppare, Wilmar Olsson hade sommarstuga på ön. Mannen på bilden är okänd, det kan vara Wilmar eller Alexander Karlsson, som också hade sommarstuga på ön.
Foto okänd hos Lars-Jonny Landström

IVAR
Foto i Lennart Hedlunds saml.

MUNIN
Munin
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

BOLLSTA i Vaxholm 8/10 1984
Bollsta
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

BOLLSTA i Vaxholm 2/6 1992
Bollsta
Foto Bengt Westin

Bollsta
Foto: Bengt Westin


BOLLSTA, Norr Mälarstrand 23 november 2004.
Bollsta

Bollsta


BOLLSTA, Norr Mälarstrand 12 februari 2005.
Bollsta


BOLLSTA - 17/7 2006
Bollsta
Foto Per Hilding

Bollsta
Foto Per Hilding


BOLLSTA i Hjelmare docka 14/2 2009
Bollsta
Foto Anders Winter

Bollsta
Foto Anders Winter


BOLLSTA i Hjelmare docka april 2009
Bollsta
Foto Christer Samuelsson


BOLLSTA i Hjelmare docka 23/10 2009
Bollsta
Foto Anders Engdahl


BOLLSTA vid Hjälmare Docka - 15 december 2009
Bollsta
Foto Eric Johansson

BOLLSTA i Hjälmare Docka - 16 juli 2010
Bollsta
Foto Eric Johansson

BOLLSTA på Hjälmare kanal på väg hem mot Stockholm - 18 oktober 2010
Bollsta
Foto Eric Johansson

Bollsta
Foto Eric Johansson

Bollsta
Foto Eric Johansson

BOLLSTA i Hjälmare docka - 15 juli 2015
Bollsta
Foto Bengt Westin

BOLLSTA vid Skeppsholmen - 7 november 2018
Bollsta
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan