Bollsta I

Oregistrerad
Byggd 1896 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (järn)
17,22 x 3,71 x 1,93 m - 27,16 / (SV 1915)
16,90 x 3,76 x 1,55 m - 26,89 / 11,65 (SV 1924)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 85 Ihk

Byggdes för och levererades till Graningeverken AB, Bollstabruk i juni 1896 som BOLLSTA I. En ny ångare, ”Bollsta”, har för Graningeverkens rekning bygts å Hernösands Verkstad. (HP 6/6 1896). Fick ny panna våren 1912 som kostade 6 800 kr. Överläts till det av Graningeverken ägda AB Bogserkompaniet 1923 men detta bolag upphörde 1937 och båten återgick till moderbolaget. Enligt meddelande den 12 sept 1958 Ligger upplagd i reserv för m/s Bollsta. Enligt ett meddelande den 12 sept. 1961 var båten nedskrotad.
Text: Bengt Westin

Foto ur Bengt Westins saml.

Foto ur Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan