Bollsta II

Oregistrerad
Byggd 1890 vid Jönköpings Mek. Verkstad Nb 15 (järn).
15,07 x 3,34 x 1,63 m - 20,24 / u.10 (SV 1915)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 50 Ihk utbytt 1902 mot en vid Hernösands V & V tillverkad comp.ångmaskin på 36 Ihk.

Byggdes för Graningeverken AB, Bollstabruk som BOLLSTA II. Fick ny panna från Hernösands MV våren 1902 som kostade 8 500 kr. Överläts till det av Graningeverken ägda AB Bogserkompaniet 1923 men detta bolag upphörde 1937 och båten återgick till moderbolaget. Lades upp i slutet av 1950-talet och rapporterades vara såld för skrotning 1958.
Text: Bengt Westin

Foto ur Bengt Westins saml.

Foto ur Bengt Westins saml.

Foto ur Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan