Bollsta

SFC-5284
Byggd 1962 vid Lidvall & Söner Mek. Verkstad AB, Leksand (Stål)
11,50 x 3,57 x 1,70 m - 20 / 0 (Nybyggd 1962)
Maskin: Volvo-Penta Dieselmotor på 165 Ehk

Byggdes för Graningeverken AB, Bollstabruk som BOLLSTA. Möjligen var det meningen att den skulle heta GRANINGE som det stod på ritningen? Såldes 1985 till Kramfors Dykarklubb som först kallade henne JUNGFRUN men som 1988 döpte om till COSTEAU. Köptes på hösten 1998 till Urban Wiklund, Älandsbro och omdöptes till ASK, men överfördes senare till Härnö Sjötaxi H/B och anges passagerarbogsermotorbåt!
Text: Bengt Westin (Källor: Riksarkivet, insp.rapporter (B. Fogelberg), Svensk Sjöfarts Tidning, Graningeverkens arkiv)


BOLLSTA i Bollsta 1962
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

BOLLSTA 1963
Annons ur Svenska Flottledsförbundets årsskrift 1963 i Håkan Larssons saml.

JUNGFRUN i Lunde 30/12 1992
Foto: Bengt Westin

ASK vid Lungön 24/8 199?
Foto: Tore Olsson via Bengt Westin

BOLLSTA i Stockholm - 20 augusti 2018
Foto: Anders Winter

BOLLSTA passerar vid Hammarbyslussen - 12 februari 2019
Foto: Anders Winter

BOLLSTA vid Slussen i Stockholm - december 2020
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan