Bore

JKNF/SDLI - 3436 (10/1 1897)
Byggd 1898 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 272 (stål)
25,14 x 5,77 x 3.69 m - 140,25 / 60,58 (MB 1898)
29,88 x 5,77 x 3,69 m - 200,09 / 87,80 (MB 1914)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 380 Ihk (14½-31¼x19½ tum).

Byggdes för AB Storfors, Storfors som BORE och kostade 84 000 kr. Förlängdes och förbyggdes vid byggnadsvarvet 1914. Bolaget fusionerades den 27 mars 1917 till AB Ytterstfors-Munksund, Storfors men BORE byttes bort (mot SVANÖ II) den 31 okt 1917 (+ 160 000 kr som mellanskillnad), och ny ägare blev Svanö AB, Svanö. I brist på sysselsättning blev hon upplagd 1932 och blev liggande till den 11 april 1934 då hon bogserades från Ångermanälven till Mohögs Mek Verkstad i Sundsvall i anslutning till försäljning till Skånska Cement AB, Stockholm. Den 16 april köpte Skånska båten för 60.000 kr och döpte om den till OAXEN VI. Flyttades 1937 till ett annat Skånskaföretag, AB Karta & Oaxen Kalkbruk, Stockholm. Uppgavs då vara värd 40.000 kr, vilket hade ökat till 125.000 kr då ännu ett skånskabolag, Slite Cement & Kalk AB, Slite tog över ägandet den 31 dec 1948. Namnet ändrades enl meddelande den 1 april 1949 till DRAGOS. Slite Cement & Kalk AB fusionerades till Skånska Cement AB, Slite 1954, men fyra år senare meddelades att DRAGOS ligger under upphuggning i Slite hamn.
Text: Bengt Westin

Bore
Foto: K Wallin via Bengt Westin

Bore
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan