Boxholm I

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (järn)
Okända mått
Maskin: Okänd ångmaskin

Byggdes för okända – ägdes av AB Boxholms Bruk, Boxholm som BOXHOLM I. Okänt öde.
Text: Bengt Westin (källa: Malte Eriksson)


BOXHOLM I
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan