Boxholm II

SGKR – 10776
Byggd 1904 vid Ljunggrens Mek. Verkstad AB, Kristianstad sammansatt vid Sommen (Stål)
20,02 x 4,46 x 1,87 m - 37 / 23 (SS 1969)
20,30 x 4,46 x 1,90 m
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 85 Ihk (Sveriges sista vedeldade båt?)

Byggdes för AB Boxholms Bruk, Boxholm som bogserbåten BOXHOLM II. Blev passagerarbåt 1966, ägd av okända, men köptes 1982 av Rune Hektor, Boxholm och Sven Olov Sjöberg, Rödjenäs, och dessa bildade detta året Handelsbolaget Ångbåtstrafiken s/s Boxholm, Boxholm. Rederiet ombildades år 2000 Rederi AB S/S Boxholm II, Boxholm.
Text: Bengt Westin (källor: Alla våra ångbåtar, reklambroschyr)


BOXHOLM II - 25 juni 1967
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml

BOXHOLM II - juli 1989
Foto Jan Christer Lund via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan