Brage.
SERN – 12186 - OWLE2 - D 3485
Byggd 1977 vid AB Åsiverken, Åmål Nb 117 (Stål)
24,16 x 7,75 x 3,17 m - 123 / 0 (Nybyggd 1977)
Maskin: Alpha-Dieselmotor på 1.860 Ehk
Byggdes för Gävle Sjöfarts AB, Gävle som BRAGE. Såldes 1991 till Københavns Havnevesen, Köpenhamn och döptes då om till GRANE III, som snart ändrades till enbart GRANE. Såldes i okt 2001 till Stevns Towage, Svendborg, omdöpt till STEVNS GUARD är fortfarande i fart där (2009).
Text: Bengt Westin, kompl. Torben Larsen


BRAGE
Brage
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


BRAGE i slutet av 1970-talet i Gavleån.
Brage
Foto: Lars-Gunnar Fernlund


GRANE i Köpenhamn 1/12 2000.
Grane
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan