Brage

SEWV – 12179
Byggd 1883 vid Oskarshamns Mek. Verkstad & Torrdocka AB Nb 173 (Järn)
17,50 x 3,96 x 2,48 m - 38,91 / u.10 (SV 1916)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 120 Ihk - ersatt av en Gamma råoljemotor på 140 Ehk (??)

Byggdes för Lingarö Sågverks Bolag, Hudiksvall som LINGARÖ. Såldes 1889 till G.F.Schöning, Söderhamn och fick där namnet GRUNDVIK, men året efter vidaresåld till Johannesviks AB och Per Olof Elf, Alnö. Namnet ändrades till HÖRNINGSHOLM sedan hon den 25 jan 1892 blivit helägd av P.O.Elf, Hörningsholm som betalade 8 000 kr för halvparten. 1899 flyttade Elf båten till Hörningsholms Trävaru AB. Före 1916 lämnade fartyget Sundsvallsdistriktet och hamnade i Örnsköldsvik dit hon köpts av Bogseringsbolaget Hurtig. Dessa kallade henne BRAGE och behöll henne i två år innan de bytte bort henne den 3 jan 1918 mot en annan sundsvallsbekant, nämligen DUFVAN. Bogserbolaget Hurtig i Västerhus har sålt sin ång. Brage till T. Hamberg i Hernösand, som i sin tur sålt bogserång. Dufvan till Hurtigs. (VA 10/1 1918). Grosshandlare A. Strandberg i Alne, har af T. Hamberg i Hernösand köpt bogserångaren Brage. (VA 25/3 1918). Den nye ägaren, Torsten Hamberg från Härnösand, sålde henne den 19 mars 1918 vidare till Andreas Strandberg, Alne och hur länge han behöll henne är okänt. Sannolikt är det denna båt som på 1930-talet återfinns hos Kungliga Vattensfallstyrelsen i Trollhättan. Där blev antagligen båten kvar till fram mot 1960 då C G Olsson, Stockholm står som ägare. Sannolikt var hon motoriserad vid den tiden och båten hade byggts om till oigenkännlighet. Några år senare köpte båthandlaren Arne Avelin henne och han sålde 1976 till Rederi AB Blå Jungfrun, Oskarshamn. Namnet ändrades till FURÖN. 1980 köptes hon av Dyk & Skärgårdsservice AB, Norrköping och 1994 blev J. Sangrud ägare. Hela 525.000 Skr kostade hon 1996 då hon såldes till Ralf Ölander, Nagu (SF) och där finns hon ännu, dock fanns hon till salu hos Djurgårdsvarvet i sept 2006. Såld till Heikki Ikävalko, Lovisa som sålde till fam. Lamminkari, Helsingfors i dec. 2007.
Text: Bengt Westin, kompl. Riina Lamminkari


LINGARÖ
Lingarö
Robin Holmstedts vykortssamling, via Bengt Westin

BRAGE
Brage
Robin Holmstedts vykortssamling, via Bengt Westin

BRAGE
Brage
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin


Oden och Brage bogserar Balder, Aggö och Bore på sista resan


BRAGE vid Strandvägskajen i Stockholm 20/7 1968
Brage
Foto: Christer Samuelsson


FURÖN i Korpström, Finland - 23 juli 2010
Brage
Foto: Folke Österman

FURÖN i Verkan, Korpo - 4 augusti 2012
Brage
Foto: Folke Österman

Brage
Foto: Folke Österman


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan