Brändö


Byggdes 1951 vid Metvikens Mekaniska Verkstad (Wärtsilä koncernen A/B Wasa mek. verkstad)
15 x 3,8 m. - 36 ton - lastförmåga i lastrum 5 ton.
Maskin: 6-cyl Wickström diesel 80-90 hk. Ersattes 1963 av en Scania DSI 11 på 250 hk.

Levererades i midsommartid 1951 till Landskapet Åland och sattes i trafik i Ålands östra skärgård. Passagerarkapaciteten var 30 personer. Ny motor 1963 då den gamla hade svårt att klara svåra isvintrar. Lades upp under 1970-talet när bilfärjorna blev vanligare mellan holmarna i Ålands skärgård. Ålands sjömansskola tog över båten och använde den som skolfartyg. Sjömansskolan påbörjade sedan en ombyggnad av styrhytt och salong, som projektarbete för skolans studerande med handledning av maskinämneslärarna, lastrummet i mitten av båten byggdes då också ihop med salongen. Båten såldes 1999 till Johan Österdahl, Vasa i finska Österbotten. Används numera till bogsering och som virkesdragare. Under vintern 2015-16 pågår en omfattande uppdatering av båten. Från och med februari 2016 kommer BRÄNDÖ att gå i trafik runt Närpes, söder om Vasa för ÖstShipping (Johan Österdahl).
Fakta: Johan Österdahl


BRÄNDÖ vid Fiskö brygga när hon anländer till Åland efter att ha hämtats från varvet - 1951
Personerna på bilden är från vänster:
Okänd, okänd, motorfabriken Wickströms representant Eli Sundqvist, Väinö Nordberg (motoransvarig) samt Nils Lindfors (skeppare).
Foto ur Sven Olof Nordbergs saml. via Johan Österdahl

BRÄNDÖ under tiden vid Ålands sjömansskola
Foto ur Ålands sjömansskolas arkiv via Johan Österdahl


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan