Brannsprøyta

Byggd 1952 vid A.M. Liaaens Mek. Verksted i Ålesund (n.b. 87)
20,5 m. - 56 brt.
Maskin: okänt

BRANNSPRØYTA levererades till Ålesunds Brannvesene som en sjögående brandspruta. Kapaciteten var 6000 liter vatten i minuten och strålens räckvidd 90 m. Slopades 1996 men ägs av en stiftelse i Ålesund som har bevarat båten.


BRANNSPRØYTA i Ålesund - 2007
Foto Jan Roger Lundmark


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan