Bravo

7284 (9/7 1926)
Byggd 1876 vid W. Lindbergs MV & Varfs AB (Stora Warfvet), Stockholm. Nb 130 (järn)
18,01 x 4,28 x 2,58 m - 40,39 / 13,94 (MB 1884)
20,80 x 4,42 x 2,43 m - 54,99 / 2,00 (MB 1921)
Maskin: Varvets 2-cyl ångmaskin på 170 Ihk, ersatt ca 1905 av en ångmaskin på 258 Ihk.
Byggdes för Fr. Holmberg, Gävle som BRAVO men han var eventuellt redare för Fa Åkersson, Andersson & Co, Gävle som ibland står som ägare. Såld 1894 till E.J.Sandström, Gävle som 1900 sålde till Waldemar Widestedt i Sundsvall. 1903 uppges hon ägas av Bogserings AB Bravo (G.R. Blomqvist), Sundsvall och detta bolag sålde 1916 till Rederi AB Höfding, Kubikenborg för 42.000 kr. När RAB Höfding avvecklades såldes båten den 15 feb 1937 till Gerd Ingeborg Johansson, Luleå för 10.000 kr. Rekvirerades den 19 nov 1941 till Stockholms Kustartilleriförsvar/Vaxholms Fästning. Var mobiliseringsplacerad som hjälpvedettbåt Typ 1 nr 661, men tjänstgjorde som sjökontrollbåt hos Bevakningschefen i Stockholm (BCS) fram till den 17 maj 1942. Byggdes aldrig om för miltärändamål, och fick ingen bestyckning. Hade beteckningen H.V.B 661. Den 23 mars 1943 såldes hon för 9 000 kr till Rederi AB Bravo, Iggesund ett bolag som hade samma ägare som tidigare i Luleå, eller Sven Oscar Johansson, Nanny Elisabeth Johansson och Karl-Åke Johansson med Gerd Johansson som suppl. Detta bolag registrerades den 26 mars 1943. Bolaget köptes den 27 sept 1949 av John Axel Ernst Jernberg, Sundsvall (John Axel Ernst Jernberg. suppl. Sven Bertil Jernberg) som ägde till den 26 feb 1963 då BRAVO köptes av Axel Rune Högström, Sundsvall för 3.000 kr. Möjligen var inte Högström medveten om att båten då låg sjunken, för den 17 sept 1963 begärde han att köpet skulle återgå, vilket skedde. Sannolikt överfylld av fyllnadsmassor när Heffnerskajen byggdes ut.
Text: Bengt Westin

Bravo
Bravo
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Bravo
Bravo
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

Bravo
Bravo
Foto: Björn Jansson via Bengt Westin

Bravo
Bravo
Foto: J R Boman via Bengt Westin

Bravo
Bravo
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Bravo
Bravo
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin


Ur Sundsvalls Tidning 2/1 2007:

Bravo sjunken i Sundsvalls hamn - 1910-talet. Akter om ligger passagerarbåten Timrå.
Bravo
Foto: Elin Hydén, publicerade i Sundsvalls Tidning 2/1 2007. Påpassligt förmedlad av Peter Nordström.

Bravo bryter is i Sundsvalls hamn - 1910-talet.
Bravo
Foto: Elin Hydén, publicerade i Sundsvalls Tidning 2/1 2007. Påpassligt förmedlad av Peter Nordström.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan