Breifjord

SLXB – 15235 (Sverige)
Byggd 1966 vid Ulsteins Mek. Verksted A/S, Ulsteinsvik (stål)
20,48 x 5,88 x 2,70 - 3,00 m - 60 / 18
Maskin: Caterpillar 379 dieselmotor på 478 kW (420 Ehk)

Byggdes för Bugser & Bjergning AS, Oslo som BREIFJORD. Såldes 1997 till A/S Haaland & Sonn, Stavanger men köptes till Sverige i maj 2000 av Järnkajen Båtrenovering HB, Malmö som döpte om till ÖRESUND. Överfördes samma år till Öresund Bogser & Supply HB, Malmö. Låg till salu 2004 och såldes till okända i Finland som döpte om till RÖJVIK. Vid okänd tidpunkt förvärvad av T. Ekstrand Sjötjänst, Hallstavik.
Text: Bengt Westin


BREIFJORD
Foto: Bengt Westin

BREIFJORD
Foto: Bengt Westin

ÖRESUND i Malmö - 1 april 2002
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

RÖJVIK med pråmen Oskar 10/7 2007 utanför Helsingfors
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren

RÖJVIK utanför Gröndal - 28 september 2017
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

KARL ASTRID och RÖJVIK i Gävle - 5 oktober 2018
Foto: Christer Samuelsson

RÖJVIK hämtar upp avverkat timmer på småöar - 1 - 5 juli 2021
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan