BW Havlys assisteras

Den Liberiaflaggade tankern BW HAVLYS (14377/4313 ton) assisteras i Brevik av Buksér og Bergings BALDER och BUKKEN, 18/8 2007.

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk

Foto: Anders Busk


Till Balder
Till Bukken
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan