Mudderpråm i Brevik, Norge

Arbete pågår med att förbättra och göra farleden djupare i Brevik februari 2008 -

Brevik
Foto: Anders Busk

Brevik
Foto: Anders Busk

Bogserbåten heter Neptun och tillhör AF-gruppen
Brevik
Foto: Anders Busk

Brevik
Foto: Anders Busk


Bogserbåten URANUS, pråmen MERCUR och mudderpråmen M A SATURN - april 2008
Brevik
Foto: Anders Busk

Brevik
Foto: Anders Busk


Taubåtkompaniets/Kittilsen Shippings BOA BARGE 15. - maj 2008
Boa Barge
Foto: Anders Busk


Grenland Groups pråm Sæl som är en nedskuren f.d. valfångstbåt i Langesund 2/1 2009
Sæl
Foto: Anders Busk

Farao ligger också i Langesund 2/1 2009
Farao
Foto: Anders Busk

Sjøentrepenøren AS CAESAR fortsätter att muddra i Brevikstrømmen - 2/1 2009
Caesar
Foto: Anders Busk


Tillbaka till pontonkranar m.m.
Tillbaka till startsidan