Brightwell

Byggd 1986 vid Richards (Shipbuilders) Ltd, Lowestoft
28,80 x 9,30 x ?? m – 238 brt
28,80 x 9,05 x 4,06 m. - 256/76/179 ton br/n/dw (2015)
Maskin: Okänd på 3 440 Hk

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som BRIGHTWELL. Övertogs av Howard Smith Towage Ltd, London 1993 och av Adsteam UK Liverpool, Liverpool 2001. Övertogs av Svitzer 2007 som SVITZER BRIGHTWELL (GHRB) och blev i feb 2010 SVITZER SINES (CSYI4) med placering i Lissabon, Portugal.
Text: Bengt Westin


SVITZER SINES i Lissabon - 19 april 2015
Foto Jan Ove Mühlpforte

Foto Jan Ove Mühlpforte


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan