Bromma flygfält 50 år, firades 23 augusti 1986.

SAS
Foto: Lars Johnson

SAS
Foto: Lars Johnson


Saab Fairchild SF-340 i Swed Airs färger
Saab SF 340
Foto: Lars Johnson


Flygande Veteraners DC 3 Daisy, byggd 1943 i Long Beach, Cal, USA, nu målad i SAS-färger
Flygande Veteraners DC 3
Foto: Lars Johnson

Flygande Veteraners DC 3
Foto: Lars Johnson

Flygande Veteraners DC 3
Foto: Lars Johnson

Flygande Veteraners DC 3
Foto: Lars Johnson


Swed Airs DC 3, byggd 1943 i Santa Monica, USA.
Swed Airs DC 3
Foto: Lars Johnson


Dutch Dakota Assosiations DC 3 PH-DDA, byggd 1943 i Long Beach, Cal, USA.
Dutch Dakota Assosiations DC 3
Foto: Lars Johnson


Junker Ju 52 "Berlin-Tempelhof"
ägd av Lufthansa (som detta år firade 60 år).
Junker Ju 52
Foto: Lars Johnson

Junker Ju 52
Foto: Lars Johnson

Junker Ju 52
Foto: Lars Johnson
Junker Ju 52
Foto: Lars Johnson


Convair CV-440 Metropolitan
byggd 1956 i San Diego, ägs av Norsk Metropolitan Club
enda flygande ex. i Europa.
Convair CV 440 Metropolitan
Foto: Lars Johnson

Convair CV 440 Metropolitan
Foto: Lars Johnson

Convair CV 440 Metropolitan
Foto: Lars Johnson


Två Saab Safir
den undre i Finska flygvapnets färger.
Saab Safir
Foto: Lars Johnson

Saab Safir
Foto: Lars Johnson


North American P-51D Mustang.
N A P51D Mustang
Foto: Lars Johnson

N A P51D Mustang
Foto: Lars Johnson


Boeing B-17 Flying Fortress.
B 17
Foto: Lars Johnson

B 17
Foto: Lars Johnson


Överflygning av Draken.
Fpl 35 Draken
Foto: Lars Johnson

Fpl 35 Draken
Foto: Lars Johnson


AJ 37 Viggen
Fpl 37 Viggen
Foto: Lars Johnson

S 37 Viggen
Fpl 37 Viggen
Foto: Lars Johnson

Fpl 37 Viggen
Foto: Lars Johnson


Sk 61 Bulldog från F5 Ljungbyhed.
Sk 61 Bulldog
Foto: Lars Johnson

Sk 61 Bulldog
Foto: Lars Johnson


Tp 84 Hercules.
Hercules
Foto: Lars Johnson

Hercules
Foto: Lars Johnson

Hercules
Foto: Lars Johnson


Flygsidan

Startsidan