Bröt-Anund

SFTO – 9027 (1948) (Avreg. 1987 då ägaren var dansk medborgare. Återreg. 1989 igen).
Byggd 1948 vid Öresundsvarvet AB, Landskrona Nb 111 (Stål) Sjösatt genom ilyft 27/10 och levererad 28/12 1948
23,43 x 6,23 x 3,01 m - 103,28 / 25,20 (SS 1961)
Maskin: Atlas-Diesel SA 7 på 665 Ehk
Byggdes för Västerås Stad, Västerås som BRÖT-ANUND. Såldes i maj 1980 till Frälsningsarméns Förlags AB, Kurön för 600 000 kr och användes som passagerarfartyg ut till alkoholistanstalten på ön. Sjönk utanför Kungsör den 13 dec 1980. Bärgades och reparerades på Mälarvarvet. Såldes därefter i mars 1981 till Henning Kielberg, Skärholmen och överfördes samma månad till MKS Maritime Konsult Shipping AB, Stockholm. Peter Kielberg, Nacka blev ny ägare 1987 för 250.000 kr, och han sålde vidare 1989 till Finansor AB, Gävle för 700.000 kr. 1994 överläts ägandet till PM-Prima Miljö AB, Stockholm, men hemorten verkar fortfarande vara Gävle. Såldes till Anders Guteborg, Stockholm 2001.
Text: Bengt Westin med kompl.av Christer Skiöld

Bröt-Anund lyftes i vid sjösättningen
Bröt-Anund
Tidningsurklipp ur SST hos Bengt Westin

Bröt-Anund
Bröt-Anund
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

Bröt-Anund
Bröt-Anund
Foto: Bengt Westin

Bröt-Anund vid Kummelnäs Varv 23/9 2006
Bröt-Anund
Foto: Christer Samuelsson

Bröt-Anund
Foto: Christer Samuelsson


Bröt-Anund vid Kummelnäs Varv 30/7 2008
Bröt-Anund
Foto: Patrik Nylin

BRÖT-ANUND och BERGVIK vid Kummelnäs Varv - 31 januari 2017
Bröt-Anund
Foto: Christer Samuelsson

Bröt-Anund
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan