Bucentaur

Byggd 1983
78,1 x 16,0 x 5,6 m - 2 768 br.ton
Byggd för geoteknisk och vetenskapliga borrningsuppdrag. Har nyligen upprustats och förbättrats. Tillhör det holländska bolager Fugro, men har Nassau på Bahamas som hemmahamn.Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius

Foto: Åke Sundius


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan